Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
4 listopada 2016: Dział: "../BIP/Nabór na stanowiska"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
4 listopada 2016: Dział: "../Zakład Gospodarki Komunalnej/Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia"; Wiadomość: "Sprawozdanie z badań wody uzdatnionej - Ratyń, Wola Koszucka, Ciążeń."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
2 listopada 2016: Dział: "../Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne/Obwieszczenia"; Wiadomość: "Obwieszczenie dot. budowy drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid. geodez. 285,297 i 282, położonych w obrębie miejscowości Ciążeń Zachód, gm. Lądek"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Robert Podgórny
2 listopada 2016: Dział: "../Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne/Obwieszczenia"; Wiadomość: "Obwieszczenie dot. budowy drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid. geodez. 285,297 i 282, położonych w obrębie miejscowości Ciążeń Zachód, gm. Lądek"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Robert Podgórny
28 października 2016: Dział: "../Przetargi/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w ewidencji gruntów oznaczonych jako działka nr 248/1 i nr 248/2 położonych w miejscowości Dziedzice"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Robert Podgórny
28 października 2016: Dział: "../Gospodarka nieruchomościami/Sprzedaż"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 20 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w m. Dziedzice."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
28 października 2016: Dział: "../Rada Gminy/Tematy posiedzeń rady"; Wiadomość: "Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Lądek."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
28 października 2016: Dział: "../Gospodarka nieruchomościami/Sprzedaż"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 20 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w m. Dziedzice."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
19 października 2016: Dział: "../Zakład Gospodarki Komunalnej/Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia"; Wiadomość: "Sprawozdanie z badań wody uzdatnionej - Ratyń, Wola Koszucka, Ciążeń."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Informator/Przewodnik po urzędzie"; Wiadomość: "Pracownicy urzędu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Instytucje Kultury/Biblioteka"; Wiadomość: "Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Instytucje Kultury/GOK Lądek"; Wiadomość: "Harmonogram zajęć."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Instytucje Kultury/Biblioteka"; Wiadomość: "Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 11 października 2016 roku w sprawie ustalenia procedury zgłoszenia wypadków przy pracy."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 11 października 2016 roku w sprawie ustalenia procedury zgłoszenia wypadków przy pracy."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 11 października 2016 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 11 października 2016 roku w sprawie procedury przeprowadzania lekarskich badań profilaktycznych."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 11 października 2016 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko ds. inwestycji i rewitalizacji."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz podmiotów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu p"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 3 października 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gospodarki Komunalnej w Lądku."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
18 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 3 października 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gospodarki Komunalnej w Lądku."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
17 października 2016: Dział: "../Władze gminy/Wójt Gminy Lądek"; Wiadomość: "Wójt Gminy Lądek."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
14 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lądek."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
14 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcie z tego tytułu udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
13 października 2016: Dział: "../Uchwały/kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXX/175/16 Rady Gminy Lądek z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek na lata 2016-2021."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
13 października 2016: Dział: "../Uchwały/kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXX/174/16 Rady Gminy Lądek z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
13 października 2016: Dział: "../Uchwały/kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXX/173/16 Rady Gminy Lądek z dnia 29 września 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Lądek."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
13 października 2016: Dział: "../Uchwały/kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXX/172/16 Rady Gminy Lądek z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
13 października 2016: Dział: "../Uchwały/kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXX/171/16 Rady Gminy Lądek z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na 2017 rok, zarządzenie jej poboru w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
13 października 2016: Dział: "../Uchwały/kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXX/170/16 Rady Gminy Lądek z dnia 29 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XV/89/15 Rady Gminy Lądek z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
13 października 2016: Dział: "../Uchwały/kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXX/169/16 Rady Gminy Lądek z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
13 października 2016: Dział: "../Uchwały/kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXX/168/16 Rady Gminy Lądek z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGK Sp. z o.o za 2015 rok."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
13 października 2016: Dział: "../Uchwały/kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXX/168/16 Rady Gminy Lądek z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGK Sp. z o.o za 2015 rok."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
13 października 2016: Dział: "../BIP/Informacje i Komunikaty"; Wiadomość: "Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lądek-referent ds. inwestycji i rewitalizacji."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
11 października 2016: Dział: "../Rada Gminy/Tematy posiedzeń rady"; Wiadomość: "Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Lądek."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
11 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds. inwestycji i rewitalizacji."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
11 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 26 września 2016 roku w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
11 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 26 września 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
11 października 2016: Dział: "../Prawo lokalne/zarządzenia wójta kadencja 2014-2018"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Orchowska
>>