Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr 200 poz. 1651) pragniemy poinformować, iż w Urzędzie Gminy w Lądku we współpracy z MSWiA na platformie ePUAP uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.  Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku do urzędu jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP  - konto jest bezpłatne.

Adres elektronicznej skrzyni podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Dostępne wnioski:

Wniosek uniwersalny

 

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (07:30 – 15:30) do Sekretariatu Urzędu Gminy Lądek przy ul. Rynek 26 w  Lądku na następujących nośnikach danych:

 1. Dyskietka 1,44 MB, 3.5" (MS DOS)
 2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. SXW, ODT
  2. SXC, ODS
  3. DOC, RTF
  4. XLS
  5. TXT
  6. JPG
  7. PDF
  8. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów  nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania danej sprawy. Dokumenty elektroniczne doręczane zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą odrzucane.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Radomir Majda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Podgórny (8 / 5 / 2008)
- zaakceptowanie treści informacji: Robert Podgórny (8 / 5 / 2008)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Podgórny (8 / 5 / 2008)
Oglądano 3190 razy
Informacja

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia Elektronicznej Skrzynki Podawczej, chcielibyśmy poinformować, iż trwają pracę nad wdrożeniem owej usługi. Jesteśmy na III z IV etapów wdrażania ESP na platformie ePUAP udostępnionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czekamy na „nadanie uprawnień” przez MSWiA. Niestety ten etap jako jedyny jest nie zależny od nas i dlatego prosimy o wyrozumiałość. Po zakończeniu tego etapu przejdziemy do ostatniego „konfiguracji skrzynki” i usługa ESP będzie do Państwa dyspozycji.

 

pozdrawiamy

Redakcja BIP

Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Radomir Majda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Podgórny (28 / 4 / 2008)
- zaakceptowanie treści informacji: Robert Podgórny (28 / 4 / 2008)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Podgórny (28 / 4 / 2008)
Oglądano 3160 razy