Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Gospodarka nieruchomościami
Mienie komunalne.
 
STRUKRTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI GMINY LĄDEK
 
 
Gmina Lądek obejmuje obszar 9 832,00 ha, w tym mienie komunalne własności Gminy Lądek stanowi powierzchnię 39,8427 ha.
 
Mienie komunalne obejmuje:
 • 1,5573 ha oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
 • 12,2399 ha drogi,
 • 4,05 ha działki budowlane,
 • 21,9955 ha grunty rolne.
 
W skład mienia komunalnego wchodzą obiekty:
 •  3 hydrofornie,
 • 78,8 km sieci wodociągowej,
 • 35,9 km przyłączy wodociągowych,
 • 12,0 ha dróg gminnych,
 • parking cmentarny Lądek,
 • 2 promy rzeczne - Ciążeń, Sługocin,
 • nieczynne wysypisko śmieci w Ciążeniu,
 • oczyszczalnia ścieków w Lądku i Lądzie,
 • kolektor sanitarny w Lądku - 2909 mb.,
 • przykanaliki w Lądku szt. 119/1524mb.,
 • kolektor sanitarny Ląd 1524 mb.,
 • przykanaliki Ląd szt. 25/367,4 mb.,
 • Agronomówka Ciążeń i Lądek,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Lądek,
 • przedszkola,
 • biblioteki,
 • stadion Lądek,
 • Gminny Ośrodek Kultury Lądek,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lądek,
 • 3 szkoły podstawowe,
 • Urząd Gminy Lądek,
 • 1,6 km kolektora deszczowego,
 • przystanki PKS,
 • budynek po szkole podstawowej w Wacławowie,
 • 17 budynków mieszkalnych, w tym 31 lokali.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marzena Orchowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (21 / 7 / 2004)
- zaakceptowanie treści informacji: Robert Podgórny (30 / 7 / 2004)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Podgórny (30 / 7 / 2004)
Oglądano 4971 razy
Poddziały: