Nasza strona Główny BIP
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LĄDEK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego w gminie Lądek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Alina Szkudlarek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (7 / 4 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (7 / 4 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (7 / 4 / 2016)
Oglądano 333 razy
Uchwała Nr XXI/128/16 Rady Gminy Lądek z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych obszarów w Gminie Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Alina Szkudlarek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (4 / 4 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (4 / 4 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (4 / 4 / 2016)
Oglądano 348 razy
Projekt zmiany studium uwarunkowań do publicznego wglądu.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Alina Szkudlarek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (18 / 2 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (19 / 2 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (19 / 2 / 2016)
Oglądano 441 razy
Obwieszczenie Wójta Gminy Lądek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Szkudlarek Alina
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (11 / 2 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (11 / 2 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (11 / 2 / 2016)
Oglądano 442 razy
Ogłoszenie Wójta Gminy Lądek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Alina Szkudlarek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (11 / 2 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (11 / 2 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (11 / 2 / 2016)
Oglądano 441 razy
Uchwała Nr XXXIV/144/12 Rady Gminy Lądek z dnia 28.12.2012 r. zmieniająca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Alina Szkudlarek
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (28 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (4 / 2 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (4 / 2 / 2015)
Oglądano 1449 razy
Uchwała Nr VI/15/11 Rady Gminy Lądek z dnia 24 luty 2011 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Radomir Majda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Podgórny (20 / 6 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Robert Podgórny (20 / 6 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Podgórny (20 / 6 / 2011)
Oglądano 3241 razy