Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Gospodarka odpadami
Obwieszczenie dotyczące nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Aneta Nowińska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (4 / 11 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (4 / 11 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (4 / 11 / 2015)
Oglądano 327 razy
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LĄDEK
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Radomir Majda
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Podgórny (20 / 7 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Robert Podgórny (20 / 7 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Podgórny (20 / 7 / 2015)
Oglądano 419 razy
Zotała zakończona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Lądek
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Sylwia Kieliszkowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kieliszkowska (20 / 7 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Robert Podgórny (20 / 7 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Sylwia Kieliszkowska (20 / 7 / 2015)
Oglądano 417 razy
Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek, dotyczącą osób fizycznych i prawnych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Sylwia Kieliszkowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kieliszkowska (17 / 7 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Robert Podgórny (18 / 7 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Sylwia Kieliszkowska (17 / 7 / 2015)
Oglądano 417 razy
Zawiadomienie w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów dla Autostrady Eksploatacja S.A.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Aneta Nowińska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aneta Nowińska (19 / 3 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (19 / 3 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Aneta Nowińska (19 / 3 / 2015)
Oglądano 526 razy
Wykaz firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Aneta Nowińska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
Oglądano 798 razy
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2013 roku.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Aneta Nowińska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
Oglądano 798 razy
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Aneta Nowińska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
Oglądano 798 razy
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2012 roku.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Aneta Nowińska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (11 / 7 / 2014)
Oglądano 798 razy
Uchwała Nr XLVII/199/13 Rady Gminy Lądek z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Aneta Nowińska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (2 / 4 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (2 / 4 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (2 / 4 / 2014)
Oglądano 901 razy
Uchwała Nr XLV/189/13 Rady Gminy Lądek z dnia 14 listopada 2013 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Aneta Nowińska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (2 / 4 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (2 / 4 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (2 / 4 / 2014)
Oglądano 902 razy
Uchwała Nr XXXIX/167/13 Rady Gminy Lądek z dnia 29 maja 2013 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Aneta Nowińska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (2 / 4 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (2 / 4 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (2 / 4 / 2014)
Oglądano 901 razy
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2013 r. - dla firm.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Eko Skrótex Gizałki
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (29 / 8 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (29 / 8 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (29 / 8 / 2013)
Oglądano 1078 razy
Harmonogram odbioru odpadów na okres 1.07.2013r. do 31.12.2013r.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Sebastian Woźniak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (1 / 7 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (12 / 8 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (12 / 8 / 2013)
Oglądano 1202 razy
Segregowanie odpadów komunalnych.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Sebastian Woźniak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (1 / 7 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (1 / 7 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (1 / 7 / 2013)
Oglądano 1202 razy
Nowa gospodarka odpadami.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Sebastian Woźniak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
Oglądano 1429 razy
Informacja dotycząca gospodarki odpadami.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Sebastian Woźniak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
Oglądano 1429 razy
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Nina Wojtczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
Oglądano 1429 razy
Uchwała Nr XXXIV/146/12 Rady Gminy Lądek z dnia 28.12.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Nina Wojtczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
Oglądano 1431 razy
Uchwała Nr XXXIV/147/12 Rady Gminy Lądek z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Wojtczak Nina
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
Oglądano 1429 razy
Uchwała Nr XXXIV/148/12 Rady Gminy Lądek z dnia 28.12.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Nina Wojtczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
Oglądano 1429 razy
Uchwała Nr XXXIV/149/12 Rady Gminy Lądek z dnia 28.12.2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Nina Wojtczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
Oglądano 1429 razy
Uchwała Nr XXXIV/150/12 Rady Gminy Lądek z dnia 28.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Lądek
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Nina Wojtczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (27 / 2 / 2013)
Oglądano 1430 razy