Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Wybory samorządowe 2014 r.
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Gminna Komisja Wyborcza w Lądku
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (9 / 12 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (9 / 12 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (9 / 12 / 2014)
Oglądano 349 razy
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lądku z dnia 19 listopada 2014 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Wójta Gminy Lądek w dniu 30 listopada 2014 roku.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marzena Orchowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (24 / 11 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (24 / 11 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (24 / 11 / 2014)
Oglądano 510 razy
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lądku z dnia 30.10.2014 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Rady Gminy Lądek zarządzonych na dzień 16 li
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marzena Orchowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (4 / 11 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (4 / 11 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (4 / 11 / 2014)
Oglądano 720 razy
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lądku z dnia 30.10.2014 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach Wójta Gminy Lądek zarządzonych na dzień 16 list
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marzena Orchowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (4 / 11 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (4 / 11 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (4 / 11 / 2014)
Oglądano 720 razy
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lądku z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marzena Orchowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (24 / 10 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (24 / 10 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (24 / 10 / 2014)
Oglądano 775 razy
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lądku z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lądek.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marzena Orchowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (24 / 10 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (24 / 10 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (24 / 10 / 2014)
Oglądano 774 razy
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lądku z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmi9n, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządz
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marzena Orchowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (23 / 10 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (23 / 10 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (23 / 10 / 2014)
Oglądano 780 razy
Uchwała w sprawie przyznania numerów listom kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marzena Orchowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (21 / 10 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (21 / 10 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (21 / 10 / 2014)
Oglądano 801 razy
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Lądku.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marzena Orchowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (20 / 10 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (20 / 10 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (20 / 10 / 2014)
Oglądano 807 razy
Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lądku.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marzena orchowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (7 / 10 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (7 / 10 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (7 / 10 / 2014)
Oglądano 889 razy
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 1 października 2014r.w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Komisarz Wyborczy Konin
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (3 / 10 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (3 / 10 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (3 / 10 / 2014)
Oglądano 906 razy
Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lądku z dnia 29 września 2014 r. w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Lądku związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójtów.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Przewodniczący GKW w Lądku
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (2 / 10 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (2 / 10 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (2 / 10 / 2014)
Oglądano 910 razy
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Komisarz Wyborczy
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (30 / 9 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (30 / 9 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (30 / 9 / 2014)
Oglądano 921 razy
Obwieszczenie Wójta Gminy Lądek z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lądku.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (17 / 9 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (17 / 9 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (17 / 9 / 2014)
Oglądano 975 razy
Obwieszczenie Wójta Gminy Lądek z dnia 3 września 2014r.o wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: urzędnik wyborczy
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (11 / 9 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (11 / 9 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (11 / 9 / 2014)
Oglądano 995 razy
Uchwała Nr LIII/239/14 Rady Gminy Lądek z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/111/12 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie podziału Gminy Lądek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marzena Orchowska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marzena Orchowska (11 / 9 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Marzena Orchowska (11 / 9 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marzena Orchowska (11 / 9 / 2014)
Oglądano 997 razy